Medisch Pedicure Wilmie is ook werkzaam op de volgende locaties:

  • De Herbergier, Boekend